Elinchrom Softlite Reflector 44cm White 80° – EL26168