Elinchrom Softlite Reflector 70cm White 82° – EL26169